Rekisteriseloste GDPR – Auktori Oy

Tässä rekisteriselosteessa kuvataan, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä verkkosivustomme muiden kanavien, kuten sosiaalinen media, kautta (jäljempänä ”Palvelu”), sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä Palveluamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän rekiosteriselosteen mukaisesti. Rekisteriseloste on voimassa 1.1.2020 alkaen.

Päivitämme ajoittain tätä rekisteriselostetta julkaisemalla siitä uuden version www-sivuillamme, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

1. Rekisterinpitäjä

Auktori Oy
Y-tunnus 0666651-6
Hietasentie 2483, 52300 Ristiina
Rekisteriasioita hoitavat henkilöt: Auktori Oy, Seppo Rantalainen, puh. 050 68 900

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja vain asiakassuhteen hallinnointia varten sekä siinä laajuudessa, mikä on tarpeen palvelun tarjoamiseksi palvelua koskevien sopimusehtojen mukaisesti.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Palveluidemme käyttäjästä tallennetaan seuraavat tiedot:

• henkilön nimi, osoite ja sähköpostiosoite
• muut suostumuksen varaiset tiedot

4. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Henkilötietojen suojauksessa sovelletaan seuraavia periaatteita:
• tietojenkäsittelyvaltuuksien hallinnan avulla valvotaan, että henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt
• henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia tai ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen
• henkilötietoja säilytetään, siirretään ja niiden käyttöä valvotaan myös palveluntarjoajiemme järjestelmien mukaisin GDPR valmiiden käytännöin. Tällaisia ovat esimerkiksi Etuovi.com https://etuovi.com/mediatieto/kayttoehdot-etuovicom-vuokraovi-com/

5. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Poikkeuksen tekevät ns. luotetut yhteistyökumppanimme, jotka auttavat meitä liiketoimintamme suorittamisessa, kts yllä. Myös nämä osapuolet pitävät tiedot luottamuksellisin GDPR:n mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Palveluun käytön yhteydessä saatuja henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen, lakimääräisen velvoitteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi asiakassuhteen keston ajan. Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten tai rekisteröidyn pyynnöstä, ellei voimassa oleva lainsäädäntö määrää henkilötietojen säilytyksestä muuta.

7. Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Käyttämiimme palveluihin tallennettuja aineistoja ei voi teknisistä syistä vaatia siirrettäväksi suoraan rekisterinpitäjältä toisen palveluntarjoajan järjestelmään. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle koskien henkilötietojen käyttöä palvelussa.